מארזי מתכת
I.Q.7810
10 in One
29*25*3 cm
I.Q.7811
6 Large Puzzles in
One/6-7 mm wide
29*25*5 cm
I.Q.7812
12 mini puzzles in One
20*16*4 cm
I.Q.7814
5 puzzles in window box
I.Q.7813
6 key chains in one